REDVET

Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği

Hayatboyu Öğrenme

REDVET, hayatboyu öğrenme kapsamında rehberlik, yaygın öğrenmenin geçerliliği, öğretmenlerin ve eğitimcilerin mesleki gelişimleri, çıraklık eğitimi ve örgün eğitimin dışında kalanlara ve yetişkin eğitimine odaklanmaktadır.

Becerilerin Analizi

REDVET, bireylerin beceri ihtiyaçlarını ve beceri uyuşmazlıklarını tanımlar. Potansiyel iş gücü piyasasındaki ve eğitim dünyasındaki yeterliliklere yönelik becerileri analiz ederek iş gücü piyasasındaki eğilimlere göre beceri ihtiyaçlarını belirler.

Nitelikleri Belirlemek

REDVET, mesleki yeterlilik araçlarının tutarlılığını güçlendirmeye öncelik verir. Bu, hem uygulama için hem de son kullanıcılar için ihtiyaç duyulan niteliklerin belirlenmesi ve güçlendirilmesi açısından kritik önem taşır.