Hakkımızda

REDVET, mesleki eğitim ve öğretim araştırması ve geliştirilmesi için kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. REDVET’in kurucuları akademisyenler, mesleki eğitim uzmanları ve işadamlarıdır. Üye sayısı 16’dır. REDVET’in çalışma alanı mesleki eğitim, gençlerin istihdamı, gençler için mesleki kariyer danışmanlığı, yetişkin eğitimi, yeterliliklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi (RPL, VPL, APL), farklı seviyelerde yaygın eğitim ve şirketlere yönelik hizmet içi eğitimler üzerinde yoğunlaşmaktadır. REDVET insan kapasitesini sadece eğitim ve öğretim ve ilgili çalışma alanına ayırmıştır.

Derneğin kurucuları ve üyeleri, bilgi ve tecrübelerini eğitim için kullanıp AB mesleki eğitim, istihdam ve gençlik politikalarını da içine alarak kapasite artırımını sağlamak istemektedirler.

REDVET, faaliyetlerini genel eğitim politikası düzeyinde ve sosyal düzeyde sürdürür. Eğitim politikası düzeyinde, yöntem geliştirme, araştırma, raporlama ve sistemik faaliyetler gerçekleştirir. Sosyal düzeyde ise, eğitim kursları, eğiticilerin eğitimi, kariyer rehberliği, gençlik girişimleri ve sosyal organizasyonlar sunar.

REDVET, üyelerinin aktif katılımı ile şunları yapmayı taahhüt eder:

– Eğitim araştırmalarının Türk eğitim ve öğretim sisteminin geliştirilmesine katkısının artırılması

– Eğitim araştırmalarını bağımsız olarak gözden geçirme

– Araştırmacıların fikri mülkiyet haklarına uygun bir şekilde, eğitim ve öğretimde bağımsız ve önemli araştırmaların teşvik edilmesi

– Akademik olarak eğitim araştırmasının potansiyelini yükseltmek

– Mesleki eğitim ve öğretimde çalışanların araştırma yöntemlerine yönelik eğitim verilmesi

– Araştırma bulgularının yaygınlaştırılması için platformlar sağlanması

REDVET’in faaliyet alanları şunlardır:

– Ulusal hibe programlarının yönetimi de dâhil olmak üzere stratejik eğitim-öğretim araştırmalarının yürütülmesi ve ulusal mesleki eğitim ve öğretimdeki istatistikleri, anket verilerini toplaması ve analizi

– Mesleki eğitim ve öğretim ile yüksek öğrenim üzerine araştırma bulgularının toplanması ve yayınlanması

– Araştırma ve veri analiz sonuçlarını yaygınlaştırmak

– Karşılaştırmalı analizi teşvik etmek ve eğitim temelli çalışmalarda işbirliği yapmak için benzer uluslararası kurumlarla bağlantı kurmak

– Ticaret haklar üzerine danışmanlıkları üstlenmek

REDVET eğitim komisyonu, gençlere yönelik yenilikçi örgün ve yaygın eğitim programlarını ve öğretim yöntemlerini tanımlamak ve uyarlamakla yükümlüdür.

REDVET, eğitim temalı faaliyetlerde izleme ve araştırma çalışmalarını yürütür, seminer, kurslar ve değişim programları da dâhil olmak üzere yaygın eğitim faaliyetlerini ve kültürel etkinlikleri organize eder.

Olağanüstü genel kurul kararı (Karar ve yayınlanma tarih: 03.12.2021)