Ortaklık

REDVET, mesleki eğitim programları, eğitim ve öğretim faaliyetleri, işbaşı eğitimleri, önceki öğrenmenin tanınması (RPL), ekonomik katılım ve yetişkin eğitimi konularında işbirliğini genişletmekte, üniversitelerden belediyelere, eğitim sağlayıcılardan sivil toplum kuruluşlarına kadar farklı organizasyonlarla çalışmaktadır.  İyi örneklerin paylaşılması, akranlarla birlikte öğrenme, eğitimciler ve öğrenciler için yeni araçlar geliştirme motivasyonumuzu arttırmaktadır.

REDVET üyeleri, eğitim sorunlarıyla, uluslararası eğitim ve kültür ile ilgilenen, açık fikirli bir toplum oluşturmak için eylemler üstlenmeye isteklidirler. Bu nedenle REDVET her yıl yeni ağlara katılarak genişlemektedir. 

Şimdiye kadar işbirliği yaptığımız kurumlardan bazıları şunlardır.