Öğrencilere yönelik Türkiye'de mesleki eğitim ve öğretim

Mesleki eğitim öğretim, son 15 yılda çeşitli teşvikler ve reformlarla desteklenmekte olup AB katılım öncesi dönemde bu destek daha fazla önemsenmektedir. Mesleki eğitimin geliştirilmesi projesi 2006’da bitmiş bir hibe projesi olsa da halen uygulanmaktadır ve şimdiye kadar olan en büyük eğitim reformudur. Türkiye’de örgün mesleki eğitim ve öğretim, 4 yıl süreli meslek liselerinde ve teknik liselerde verilmiştir. İlk 3 yılda, öğrencilere okulda mesleki ve genel eğitim dersleri verilmiş ve son bir yıl öğrenci iş yerinde 2 gün ve okula 3 gün olarak eğitimine devam etmiştir. Mezun olduktan sonra, öğrenciler yüksek öğretime devam edebilmekte veya çalışmaya başlayabilmekteydi. Öğrencilerin çoğunun akademik olarak ilerleyememeleri sebebiyle iş hayatına atılmaya başlamaktaydı.

Mesleki eğitimde ikinci yöntem ise çıraklık eğitimini kapsıyordu. 2013 yılı itibariyle lise eğitiminin mecburi eğitim kapsamına alınmasıyla birlikte örgün eğitimde başarılı olamayan öğrenciler ya mesleki açık öğretim programlarına ya da genel açık öğretim lisesine kayıt olmaya başladılar. Mesleki açık öğretim sisteminde, temel kültür dersleri uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmekte olup, meslek dersleri için öğrenciler akşam veya hafta sonu olarak dersleri almaktadır. Bu yöntem ile kayırlı olan öğrencilerin örgün mesleki eğitim sistemi ile eş değer diploma alma imkânları bulunmaktadır. Öğrenciler genel açık öğretim lisesine kayıtlıyken de çıraklık eğitimi programına devam edebilirler. Çıraklık eğitiminin sonunda öğrenciler kalfalık veya ustalık sertifikası edinebilirler.

Yetişkinlere yönelik Türkiye’de mesleki eğitim ve öğretim MEÖ

Bir yetişkin ilköğretim diplomasına sahipse herhangi bir yaşta doğrudan çıraklık eğitimi alabilir. Çıraklık eğitimi sisteminde, öğrenci veya yetişkin, haftada 1 gün eğitim merkezine gelerek (yetişkin eğitim merkezi veya mesleki eğitim merkezi, meslek okulu)  yüz yüze eğitim alır. Diğer 4 günde ise iş yerinde çalışır. 3 yıl sonra kalfalık sertifikası alabilir. Bu aşamadan sonra sadece işyerinde devam eder. 3 yıl sonra ise ustalık sertifikası alabilir. Meslekte ustalık belgesi alabilme 6 yıl sürer.

Çıraklık sertifikaları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde 2. seviye ve 3. seviye olabilir. Bu ulusal yeterlilikler çerçevesi, devlet tarafından verilen mesleki eğitim öğretiminde işlev görmemektedir.

Bütün mesleki eğitim ve öğretim kursları devlet tarafından tanınmaktadır.

Türk eğitim sistemi, mesleki eğitim ve öğretim hakkında daha fazla bilgi için: info@redvet.org.tr