REDVET

Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği

Hayatboyu Öğrenme

Becerilerin Analizi

Niteliklerin Belirlenmesi

REDVET, hayatboyu öğrenme kapsamında rehberlik, yaygın öğrenmenin geçerliliği, öğretmenlerin ve eğitimcilerin mesleki gelişimleri, çıraklık eğitimi ve örgün eğitimin dışında kalanlara ve yetişkin eğitimine odaklanmaktadır.

REDVET, bireylerin beceri ihtiyaçlarını ve beceri uyuşmazlıklarını tanımlar. Potansiyel işgücü piyasasındaki ve eğitm dünyasındaki yeterliliklere yönelik becerileri analiz ederek işgücü piyasasındaki eğilimlere göre beceri ihtiyaçlarını belirler.

REDVET, mesleki yeterlilik araçlarının tutarlılığını güçlendirmeye öncelik verir. Bu, hem uygulama için hem de son kullanıcılar için ihtiyaç duyulan niteliklerin belirlenmesi ve niteliklerin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşır.