REDVET, mesleki eğitim programları, eğitim ve öğretim faaliyetleri, işbaşı eğitimleri, önceki öğrenmenin tanınması (RPL), ekonomik katılım ve yetişkin eğitimi konularında işbirliği yapmak istemektedir. Eğitimde iyi örnekleri paylaşarak, akranlar arası öğrenmeyi ve eğitimciler ile öğrenciler için yeni araçlar oluşturmayı sağlanmak istemektedir.

REDVET üyeleri, eğitim sorunlarıyla, uluslararası eğitim ve kültür ile ilgilenen, açık fikirli bir toplum oluşturmak için eylemler üstlenmeye isteklidirler.

 

Bölgesel, ulusal ve Avrupa farkındalığını geliştirmek istemektedir. Gençler ve yetişkinler arasındaki her türlü faaliyeti başlatıp ve devam etmesini sağlar. Eğitimler, seminerler, konferanslar, toplantılar ve değişimler düzenler.