Mesleki Eğitim Projeleri

 

1. Engelli bireylerin Avrupa işgücü piyasasına uyumu için yenilikçi rehberlik modeli (İşe dahil olma modeli)

Proje numarası: 2017-1-PT01-KA202-035821

Hedef gruplar: Mesleki rehberlik hizmeti sunan uzmanlar

Yararlanıcılar: İşgücü piyasasında istihdam edilmemiş olan engelli bireyler

Projenin süresi: 2 yıl

 

 

2. Ekolojik tarım alanında mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla engellilerin eğitiminin desteklenmesi (Ekolojik Tarım)

Proje numarası: 2017-1-BG01-KA202-036212

Hedef gruplar: Sebze yetiştiriciliği lanında çalışan mesleki eğitim uzmanları, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler

Yararlanıcılar: İş verenler, KOBİ’ler, sendikalar, engelli STK’ları, tarım alanındaki eğitim kurumları

Projenin süresi: 2 yıl

 

 

3. Palyatif bakım hizmetleri çalışanların mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi (Pt care)

Proje numarası: 2017-1-BG01-KA202-036214

Hedef gruplar: Palyatif bakımı uzmanları (hemşireler, fizyoterapisler, sağlık asistanları, darülaceze çalışanları, sosyal çalışanlar), palyatif bakımı sağlayan kurumlar (hastaneler, sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, özel bakımevleri), palyatif bakım alanında mesleki eğitim sağlayan uzmanlar

Yararlanıcılar: Ağır sağlık sorunları olan, palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavi hizmetlerini alan kişiler; ağır sağlık sorunu bulunan kişilerin aileleri; hospis, tedavi merkezleri, hastaneler ve diğer sosyal ve sağlık bakımı sektörüyle alakalı işverenler/yöneticiler; yerelde sağlık hizmetleri süreciyle ilgili kamu kurumları ve belediyeler.

Projenin süresi: 2 yıl

 

 

Gençlik Projeleri

 

1. Engelli gençlere uzaktan rehberlik in genç akran yönderliği mobil uygulaması (Benim Arkan Mentorum)

Proje numarası: 2017-1-TR01-KA205-039752

Hedef gruplar: Genç yönderler, gençlik çalışanları, gençlik kariyer danışmanları (resmi olamayan düzeyde STK'lar ve öğrenci meclisleri dahil olmak üzere)

Yararlanıcılar: Engelli gençler (16-29 yaş arası), engelli bireylerin aileleri, engelli bireylerin resmi olmayan oluşumları, eğitim kurumları (lise, üniversite ve meslek okulu düzeyinde).

Projenin süresi: 2 yıl

 

 

2. Gençlik mentorluğunda yaygın öğrenme tecrübelerine dayalı bireysel değerlendirme ve onaylama sistemi (Vm-Pro)

Proje numarası: 2017-2-IT03-KA205-011257

Hedef gruplar: Mentorlar (öğretmenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve gençlik çalışanları)

Yararlanıcılar: Danışanlar (üniversite öğrenicleri ve engelli gençler) engelli gençleri aileleri, STK'lar, kariyer danışmanlığı sağlayan kurumlar

Projenin süresi: 2 yıl

 

 

Okul Eğitimi Projeleri

 

1. Bireysel öğrenme sürecine anlam katmak için kişisel mobil destek uygulamaları geliştirme (Pathway+)

Proje numarası: 2017-1-UK01-KA201-036761

Hedef gruplar: "Herkes için eğitim" anlayışını kabul eden ilk okul öğretmenleri, eğitimciler ve özel eğitim öğretmeleri.

Yararlanıcılar: Hafif düzey öğrenme güçlüğü bulunan engelli öğrenciler, onların aileleri, STK'lar, çatı kuruluşlar., eğitim uzmanları.

Projenin süresi: 3 yıl

 

 

2. Temel eğitimde öğretmenler ve öğrenciler için interaktif araçların tasarımı (Dil ve konuşma araçları)

Proje numarası: 2017-1-BG01-KA201-036295

Target groups: Okul öncesi öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, özel eğitim öğretmenleri Yararlanıcılar: Engelli çocuklar ve aileleri, özel eğitim ve eğitim psikolojisi üzerine faaliyet gösteren kurumların ve STK'lar temsilcileri, eğitim uzmanları, akademisyenler ve toplum merkezi çalışanları

Projenin süresi: 3 yıl

 

 

Yetişkin Eğitimi Projesi

 

1. RPL hizmet sağlayıcıları için etkileşimli materyaller (Viva RPL)

Proje numarası: 2017-1-TR01-KA204-046680

Hedef gruplar: Yetişkin eğitimi sağlayan kurumlar, eğitimciler, mesleki ve teknik eğitim uzmanları/öğretmenleri, değerlendirme uzmanları

Yararlanıcılar: İş verenler, sanayi kuruluşlarında çalışan teknik personeller, işçiler ve eğitim politikası uzmanları

Projenin süresi: 2 yıl